Cyrsiau

Cyflwyniad i Beirianneg Deunyddiau

Mae’r cyflwyniad i ddeunyddiau yn rhoi cipolwg ar fyd peirianneg deunyddiau, yn ogystal â throsolwg o nodweddion ffisegol a mecanyddol gwahanol ddeunyddiau.

Adnoddau Deunyddiau

Mae’r cwrs adnoddau deunyddiau yn rhoi cyflwyniad i wahanol dechnegau echdynnu a defnyddio llawer o ddeunyddiau cyffredin, yn ogystal â chwmpasu agweddau amgylcheddol ar echdynnu’r deunyddiau hyn.

Technoleg Gweithgynhyrchu

Mae’r cwrs technoleg gweithgynhyrchu yn darparu trosolwg o dechnegau a dulliau gweithgynhyrchu cyffredin, yn ogystal â chwmpasu rhai o’r agweddau technegol sy’n gysylltiedig â’r technegau hynny.

Materion Amgylcheddol

Gyda’r ffocws ar yr amgylchedd yn cynyddu’n barhaus a deddfwriaeth yn newid yn gyflym, mae’n dod yn bwysicach deall dylanwad diwydiant ar yr amgylchedd. Mae’r cwrs hwn yn darparu addysg ar y ddeddfwriaeth gyfredol ac ar ddylanwad diwydiant ar yr amgylchedd.

Technoleg Cyrydiad a Chaenau

Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth fanwl o fyd cyrydiad, y mecanweithiau electrogemegol a dulliau o atal cyrydiad. Sicrheir dealltwriaeth dda hefyd o gaenau sy’n amddiffyn yn erbyn cyrydiad a’r dechnoleg a ddefnyddir i’w cymhwyso.

Uno cynnyrch llenddur

Defnyddir dulliau uno yn helaeth ym maes gweithgynhyrchu. Mae’r cwrs hwn yn cynnig addysg ar egwyddorion ystod eang o dechnegau uno a gwmpasir, yn cynnwys weldio, rhybedu, ffasnyddion ac adlynion.

Esblygiad Proses yn y Diwydiant Dur

Mae’r cwrs yn darparu trosolwg cyffredinol o’r llwybrau proses safonol sy’n ofynnol i drawsnewid deunyddiau crai yn ddur rholiog a’u hanes a’u hesblygiad yn eu tro.

Meteleg Ymarferol

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i’r rhai sy’n ei fynychu y galluoedd ymarferol i baratoi a phrofi samplau, yn ogystal â’r wybodaeth ddamcaniaethol i ddehongli canlyniadau.

Arc Welding

Company training courses

We are able to tailor and even develop modules around companies general products and processes. If there are specific technical training needs please get in touch to discuss opportunities. Examples include a course for Tata Steel on coke oven by-product treatment and an electroplating course for the Royal Mint.