Cyrsiau

Cyrsiau
Cyflwyniad i Beirianneg Deunyddiau
Mae’r cyflwyniad i ddeunyddiau yn rhoi cipolwg ar fyd peirianneg deunyddiau, yn ogystal â throsolwg o nodweddion ffisegol a mecanyddol gwahanol ddeunyddiau.
Adnoddau Deunyddiau
Mae’r cwrs adnoddau deunyddiau yn rhoi cyflwyniad i wahanol dechnegau echdynnu a defnyddio llawer o ddeunyddiau cyffredin, yn ogystal â chwmpasu agweddau amgylcheddol ar echdynnu’r deunyddiau hyn.
Technoleg Gweithgynhyrchu
Mae’r cwrs technoleg gweithgynhyrchu yn darparu trosolwg o dechnegau a dulliau gweithgynhyrchu cyffredin, yn ogystal â chwmpasu rhai o’r agweddau technegol sy’n gysylltiedig â’r technegau hynny.
Materion Amgylcheddol
Gyda’r ffocws ar yr amgylchedd yn cynyddu’n barhaus a deddfwriaeth yn newid yn gyflym, mae’n dod yn bwysicach deall dylanwad diwydiant ar yr amgylchedd. Mae’r cwrs hwn yn darparu addysg ar y ddeddfwriaeth gyfredol ac ar ddylanwad diwydiant ar yr amgylchedd.
Technoleg Cyrydiad a Chaenau
Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth fanwl o fyd cyrydiad, y mecanweithiau electrogemegol a dulliau o atal cyrydiad. Sicrheir dealltwriaeth dda hefyd o gaenau sy’n amddiffyn yn erbyn cyrydiad a’r dechnoleg a ddefnyddir i’w cymhwyso.
Uno cynnyrch llenddur
Defnyddir dulliau uno yn helaeth ym maes gweithgynhyrchu. Mae’r cwrs hwn yn cynnig addysg ar egwyddorion ystod eang o dechnegau uno a gwmpasir, yn cynnwys weldio, rhybedu, ffasnyddion ac adlynion.
Esblygiad Proses yn y Diwydiant Dur
Mae’r cwrs yn darparu trosolwg cyffredinol o’r llwybrau proses safonol sy’n ofynnol i drawsnewid deunyddiau crai yn ddur rholiog a’u hanes a’u hesblygiad yn eu tro.
Meteleg Ymarferol
Mae’r cwrs hwn yn rhoi i’r rhai sy’n ei fynychu y galluoedd ymarferol i baratoi a phrofi samplau, yn ogystal â’r wybodaeth ddamcaniaethol i ddehongli canlyniadau.
Asio Arc
Dyluniwch Dibynadwyedd
Cyflwyniad i Brawf Deunyddiau mewn Amgylchedd Gweithgynhyrchu
Cyflwyniad i CAD, 2D & 3D
Profi Cynulliadau Ffurfiol