Cyrsiau

Meteleg Ymarferol

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i’r rhai sy’n ei fynychu y galluoedd ymarferol i baratoi a phrofi samplau, yn ogystal â’r wybodaeth ddamcaniaethol i ddehongli canlyniadau.

Cyllidir yn rhannol
£350

Safonol
£700

Cofrestru

Cyllidir yn rhannol £350Safonol £700

Cofrestru

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Bydd y cwrs yn addas ar gyfer personél technegol, peirianwyr a rheolwyr cynhyrchu y bydd eu rolau’n elwa o ddealltwriaeth o brofion meteleg ymarferol a’r berthynas rhwng data profion a nodweddion ffisegol. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol ar y cynrychiolwyr, ond gan fod y cwrs ar lefel blwyddyn gyntaf gradd, dylent allu ymgysylltu ar gwrs technegol.

Nodau’r cwrs

Rhoi i’r rhai sy’n bresennol y galluoedd ymarferol i baratoi a phrofi samplau, yn ogystal â’r wybodaeth ddamcaniaethol i fedru dehongli canlyniadau

Canlyniadau dysgu

 • Paratoi samplau metelegol
 • Cynnal profion mecanyddol
 • Dehongli data’r profion
 • Cysylltu’r microstrwythur â’r nodweddion mecanyddol
 • Cynhyrchu adroddiad technegol i gyfleu’r canfyddiadau

Rhaglen y cwrs

Cyflwyniad i brofion metelegol

 • Metelau, aloiau, crisialau (gronynnau)
 • Gweddau, microstrwythur, diagramau gwedd, trawsffurfiadau gwedd
 • Dylanwad gwaith mecanyddol a thymheredd (triniaeth gwres) ar ficrostrwythur
 • Y berthynas rhwng microstrwythur a nodweddion deunyddiau
 • Ystyriaeth fanwl o ddau ddiagram gweddau aloi, Cu - Ni ac Fe -C.
 • Egwyddorion ysgythriad metelegol
 • Egwyddorion technegau profi

Sesiynau ymarferol – Bydd nifer o wahanol aloiau yn cael eu hastudio

 • Sgleinio samplau
 • Ysgythriad metelograffig a microsgopeg
 • Profion tynnol
  • Gan gynnwys allosodiad cynnyrch, cryfder tynnol uchaf (UTS) a modwlws Young
 • Profi Caledwch
 • Profi effaith
 • Asesu arwyneb
  • Microsgopeg
   • Nodi strwythur gronynnau a gweddau
   • Mesur maint gronynnau (Cymedr Rhyng-gipio Llinellol)
   • Mesur trwch caeniad
  • SEM
   • Asesu arwyneb drylliad
   • Morffoleg arwyneb
  • EDX