Cyrsiau

Cyflwyniad i CAD, 2D & 3D

Cyllidir yn rhannol
£300

Cofrestru

Cyllidir yn rhannol £300

Cofrestru

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Nodau’r cwrs

Canlyniadau dysgu

Rhaglen y cwrs

Hyd

3 diwrnod a asesu.

Asesu