Prisiau

Mae dau gategori pris penodol i'n cyrsiau; rhai 'a gyllidir yn rhannol' i'r rhai hynny sy'n byw neu'n gweithio yn ardal Gorllewin Cymru a'r Cymoedd a'r 'safonol' ar gyfer y rhai hynny sy'n byw neu'n gweithio y tu allan i'r ardal honno. Mae hyn oll yn gysylltiedig â'r ffordd y caiff metal ei gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru.

Yr ardaloedd sydd wedi'u lliwio'n binc tywyll ar y map yw'r ardaloedd sy'n gymwys am gyrsiau 'a gyllidir yn rhannol'. Os nad ydych yn sicr a ydych yn gymwys mae croeso i chi gysylltu.

European Structural Fund Programme Regions in Wales 2014 - 2020

Cyllidir yn rhannol

Technegol

£200

Canolfan Arloesedd Bae Baglan (BBIC)
NEU
adeiladau o fewn 50 milltir

Technegol

£220

Adeiladau sy'n bellach na 50 o BBIC

Ymarferol

£250

Canolfan Arloesedd Bae Baglan (BBIC)
NEU
Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe

Safonol

Technegol

£400

Canolfan Arloesedd Bae Baglan (BBIC)
NEU
adeiladau o fewn 50 milltir

Technegol

£440

Adeiladau sy'n bellach na 50 o BBIC

Ymarferol

£500

Canolfan Arloesedd Bae Baglan (BBIC)
NEU
Gampws y Bae, Prifysgol Abertawe