Cyrsiau

Uno cynnyrch llenddur

Defnyddir dulliau uno yn helaeth ym maes gweithgynhyrchu. Mae’r cwrs hwn yn cynnig addysg ar egwyddorion ystod eang o dechnegau uno a gwmpasir, yn cynnwys weldio, rhybedu, ffasnyddion ac adlynion.

Cyllidir yn rhannol
£300

Cofrestru

Cyllidir yn rhannol £300

Cofrestru

Pwy ddylai fod yn bresennol?

Bydd y cwrs yn addas ar gyfer personél technegol, peirianwyr a rheolwyr cynhyrchu y mae eu rolau’n cynnwys uno, neu sydd â diddordeb yn y maes hwnnw, ac sy’n dymuno sicrhau dealltwriaeth dechnegol o’r prosesau.

Nodau’r cwrs

Darparu dealltwriaeth sylfaenol o egwyddorion a mecanweithiau technegau uno, a throsolwg o’r gwahanol ddulliau uno niferus a ddefnyddir yn gyffredin ym maes gweithgynhyrchu.

Canlyniadau dysgu

 • Deall egwyddorion dulliau uno
 • Dealltwriaeth eang o wahanol ddulliau uno
 • Gallu i asesu a dethol y dulliau uno optimwm ar gyfer cymwysiadau penodol

Rhaglen y cwrs

 • Egwyddorion uno
  • Prosesau uno
  • TIG
  • MIG
  • Sbot-weldio gwrthiannol
  • Laser
  • Pwyo sêm
  • Weldio Gwrthiannol Cyflymdra Uchel
  • Adlynion
  • Ffasnyddion
 • Technegau profi

Hyd

3 diwrnod a asesu.

Asesu

Arholiad ysgrifenedig 2 awr.